uploader
کد خبر : 812
تاریخ انتشار : 1397/10/17

عرضه انواع محصولات تزئینی دست‌دوز بلوچستان در نشرچشمه کورش

به گزارش روابط عمومی کورش‌مال، مدیریت کورش‌مال در راستای انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی خود و به منظور حمایت از تعاونی زنان سوزن‌دوز بلوچستان، امکان فروش تولیدات هنری این تعاونی را در کتابفروشی نشرچشمه کورش، واقع در طبقه 5، فراهم آورده است.

کورش‌مال از جمله مراکز تجاری است که به انحاء مختلف از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌نماید.